Tekninen lautakunta, kokous 25.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Mari Lappalainen, toimistosihteeri, mari.lappalainen@puumala.fi

Kuvaus

1. Eurofins Oy: Puumalan Vesiosuuskunnan puhdistamon jätevesitarkkailu 2020.

2. Metsähallitus: Luonnonsuojelulain 15 §: n 2 kohdan mukainen päätös minkin, supikoiran ja kanadanmajavan vähentämisestä sekä hirven ajosta eräillä Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä mainitut asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.