Tekninen lautakunta, kokous 16.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Teknisen lautakunnan kokousaikataulu vuodelle 2020

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja tekninen johtaja ovat yhdessä valmistelleet kevään 2020 kokousaikataulua. Loppu vuoden kokousaikataulu sovitaan 28.5.2020 kokouksessa.

Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Mahdollisista muutoksista ja poikkeavista kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse lautakunnan jäsenille niin pian kuin mahdollista.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Teknisen lautakunnan kevään 2020 kokousaikataulu:

Torstai 27.2.2020 klo 17.00

Torstai 16.4.2020 klo 17.00

Torstai 28.5.2020 klo 17.00

 

Päätös

Kokouspäivämääriksi päätettiin 27.2.2020, 23.4.2020 ja 28.5.2020.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.