Kunnanhallitus, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Otto-oikeus/lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Pöytäkirjat:

Hyvinvointilautakunta 25.1.2021
Tekninen lautakunta 8.1.2021

Kunnanjohtajan ja hallintopäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 5.1.2021 - 9.2.2021.

Hallintopäällikkö
Yleinen päätös:
§ 1 Puumalan kunnan ja Mikkelin maaseututoimen sopimus hallintopalveluiden myymisestä Puumalan kunnalle, 25.01.2021

Kunnanjohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Puumalan työpajan/kuntouttavan työtoiminnan ohjauksen työsopimukset, 25.01.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Elinkeinokehittäjän määräaikainen työsuhde, 27.01.2021
§ 3 Palvelujohtajan, teknisen johtajan ja hallintopäällikön määräaikainen kertapalkkio kunnanjohtajan viran avoimena ollessa, 31.01.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisen tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.