Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Kunnanhallituksen vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 johdosta

PuuDno-2020-84

Valmistelija

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kunnanhallitukselta vastinetta v. 2019 arviointikertomuksesta 30.9.2020 mennessä. Luonnos on toimitettu lautakunnalle määräajassa.

Arviointikertomus löytyy osoitteesta https://puumala.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Valtuusto/Kokous_2262020/Arviointikertomus_vuodelta_2019(4286)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnan v. 2019 arviointikertomuksessa esittämiin kysymyksiin liitteenä olevat selvitykset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.