Keskusvaalilautakunta, kokous 13.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katri Liukkonen ja Kari Puurtinen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katri Liukkonen ja Kari Puurtinen.