Keskusvaalilautakunta, kokous 13.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kuntavaalien 2021 alustava ääntenlaskenta

PuuDno-2020-246

Valmistelija

  • Mervi Kelloniitty, mervi.kelloniitty@puumala.fi

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta kokoaa äänestysalueittain

  • vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärän klo 21 mennessä,
  • vaalipäivän äänestyksen alustavan tuloksen klo 22.30 mennessä ja
  • yhdistää tiedot koko kunnan tulokseksi.

Lisäksi keskusvaalilautakunta tallentaa tiedot tuloslaskentajärjestelmään seuraavasti:

  • vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä klo 21.30 mennessä ja
  • vaalipäivän äänestyksen alustava tulos klo 23 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Keskusvaalilautakunta päättää koota äänestysalueen vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärän ja äänestyksen alustavan tuloksen ja tallentaa tiedot tuloslaskentajärjestelmään.

Päätös

Keskusvaalilautakunta kokosi äänestysalueen vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärän ja äänestyksen alustavan tuloksen liitteen mukaisesti ja tallensi tiedot tuloslaskentajärjestelmään.