Hyvinvointilautakunta, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Varhaiskasvatuksen toimintavuoden 2018-2019 arviointi

PuuDno-2019-169

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi
  • Pirkko Nousiainen, päiväkodin johtaja, pirkko.nousiainen@puumala.fi

Kuvaus

Päiväkodin johtaja on toimittanut varhaiskasvatuksen toimintavuoden 2018-2019 arvioinnin hyvinvointilautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä liitteenä olevan varhaiskasvatuksen toimintavuoden 2018-2019 arvioinnin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päiväkodin johtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.