Hyvinvointilautakunta, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Puumalan yhtenäiskoulun lukuvuoden 2018-2019 arviointi

PuuDno-2019-169

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi
  • Anni Riikka Leskinen, peruskoulun rehtori, anniriikka.leskinen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan yhtenäiskoulu on tehnyt lukuvuodesta 2018-2019, sen tavoitteista ja niiden toteutumisesta väliarvioinnin syyslukukauden lopussa ja koko lukuvuoden arvioinnin toukokuussa. Loppuarvioinnin yhteydessä he loivat suuntaviivoja jo lukuvuoteen 2019-2020. Arviointeihin osallistuivat sekä opettajat että koulunkäynninohjaajat.

Arviointi on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä liitteenä olevan Puumalan yhtenäiskoulun lukuvuoden 2018-2019 arvioinnin tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruskoulun rehtori

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.