Hyvinvointilautakunta, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019-2021

PuuDno-2019-169

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on syntynyt eri toimijoiden maakunnallisena yhteistyönä osana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa LAPEa vuosina 2018-2019. Siinä on linjattu ja sovittu yhteisistä tavoitteista ja painoistealueista lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 painopisteet ovat:

  • Toimimme perhelähtöisesti lasten, nuorten ja perheiden hyväksi
  • Vahvistamme hyvinvointia, turvallisuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta
  • Lisäämme varhaisen tuen tarjoamista lapsille, nuorille ja perheille
  • Tarjoamme lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin perustuvia palveluja

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 tietoonsa saatetuksi.

Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää saattaa Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, valtuusto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.