Hyvinvointilautakunta, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Valtionavustukset

 • Koulujen kerhotoiminnan valtionavustuksen 1.9.2018-31.12.2019 loppuselvitys: Avustusta myönnetty 7.000, kunnan omavastuu 3 000 €. Toteutuneet kustannukset 12 813 €.
 • Valtion erityisavustushakemus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehttämiseen vuosille 2020-2021: Haettu avustusta 49 375 € ajalle 1.8.2020-31.12.2021.
 • Aluehallintoviraston muutospäätös Kesäharrastuksia lapsille ja nuorille -hankkeeseen (kesäauto): myönnetty avustus 21 125 € ajalle 1.4.2020-31.12.2020.
 • Aluehallintovirasto myöntänyt erityisavustusta Puumalan kerhotoiminnan yhteishankkeelle 5 100 €: Kustannusarvio 11 200 €, haettu avustus 9 000 €.
 • Aluehallintoviraston päätös Puumalan kerhotoiminnan yhteishankkeeseen 1.6.2019-31.5.2020  saadun avustuksen (9 000 €) käyttöajan jatkamisesta 31.12.2020 saakka koronavirustilanteen vuoksi.

 

2. Nuorisovaltuuston kokouksen 28.4.2020 pöytäkirja.

3. Lastensuojelun keskusliiton kirje: Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 16.-22.11.2020 teemalla lapsen oikeus tulevaisuuteen.

4. UNICEFin tiedote: Viisi tärkeää keinoa lapsen oikeuksien turvaamiseksi omassa kunnassanne:

 • arvioidaan päätösten vaikutukset lapsiin ja varmistetaan lapsen edun ensisijaisuus,
 • varmistetaan, että palvelut ulottuvat jokaiselle lapselle,
 • kuunnellaan lapsia ja viestitään heille aktiivisesti,
 • kartoitetaan tärkeimmät lasten ja perheiden palvelut ja varmistetaan niiden toiminta,
 • toimitaan yhdessä yli siilojen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.