Hyvinvointilautakunta, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1.1.-30.4.2020

PuuDno-2020-15

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.-30.4.2020 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 33,33.

Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on tarkasteluajankohtana 26,07 % talousarviosta. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2020 talousarvio näyttäisi alittuvan 21,79 %. Tähän on vaikuttanut poikkeusolot.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-30.4.2020 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.