Hyvinvointilautakunta, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1.1.-30.4.2022

PuuDno-2022-20

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.-30.4.2022 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 33,3 %.

Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on 25,5 % talousarviosta. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2022 talousarvio näyttäisi alittuvan 23,5 %. Toteumaennustetta vääristää se, että hankkeisiin on saatu erityisavustukset koko vuodelle mutta kaikki eivät ole vielä alkaneet.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-30.4.2022 tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.