Hyvinvointilautakunta, kokous 5.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Liehtalanniemen museotilan toimintakertomus 2022

PuuDno-2022-19

Valmistelija

  • Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi

Kuvaus

Markkinointipäällikkö on laatinut Liehtalanniemen museotilan toimintakertomuksen kesältä 2022. Toimintakertomus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä Liehtalanniemen museotilan toimintakertomuksen kesältä 2022 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

markkinointipäällikkö