Hyvinvointilautakunta, kokous 5.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Laskujen hyväksymisoikeudet hyvinvointi- ja kulttuurijohtajalle 1.9.2022 alkaen

PuuDno-2022-1

Valmistelija

  • Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelman mukaan hallintokuntien on vuosittain nimettävä, ketkä henkilöt ovat oikeutettuja hyväksymään niiden laskuja ja muita menotositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesasemassa. Laskun ja menotositteen hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta sekä siitä, että laskun maksamiselle on on olemassa tarvittavat määrärahat. 

Hyvinvointilautakunta myöntää hyväksymisoikeuden hyvinvointipalvelujen laskujen ja menotositteiden osalta hyvinvointi- ja kulttuurijohtajalle. Kunnan hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja on aloittanut työnsä 22.8.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää myöntää hyvinvointi- ja kulttuurijohtajalle hyväksymisoikeuden hyvinvointipalvelujen laskuille ja menotositteille 1.9.2022 alkaen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Anna-Mari Summanen poistui asiankäsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: Osallisuusjäävi

 

Tiedoksi

hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, talouspalvelut, asiointipiste