Hyvinvointilautakunta, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Avustukset

  • Opetushallitukselta haettu avustusta tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen ajalle 1.1.2020-31.7.2021: menot 10 200 €, haettu avustus 8 100 €, kunnan omarahoitus 2 100 €.
  • Itä-Suomen aluehallintovirastolta haettu avustusta nuorisopalvelujen digitaaliseen hankkeeseen ajalle 1.1.2020-31.12.2021: menot 9 000 €, haettu avustus 8 100 €, kunnan omarahoitus 900 €.
  • Itä-Suomen aluehallintovirastolta haettu avustusta kesäharrastuksia lapsille ja nuorille -hankkeeseen ajalle 1.4.2020-30.11.2021: menot 24 180 €, haettu avustus 21 762 €, Puumalan, Juvan ja Rantasalmen kuntien yhteinen omarahoitus 2 418 €.
  • Etelä-Savon ELY-keskuksen päätös 7.11.2019: Liehtalanniemen perinnebiotoopin hoitokorvausta 1 290 € vuodelle 2019.

 

2. ELY-keskuksen tiedote 30.8.2019: Kuntien kuljetuskustannukset Pohjois-Savon Ely-keskuksen alueella vuosina 2015-2018.

3. Yhtenäiskoulun opetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosittainen suunnitelma lukuvuodelle 2019-2020.

4. VIP-verkoston (vaativan erityisen tuen verkosto) tiedote: Kaikille yhteinen koulu voi onnistua, vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostojen kehittäminen 2018-2020. Oheismateriaali.

5. Nuorisovaltuuston pöytäkirja 20.9.2019: Nuorisovaltuuston jäsenet toimikaudelle 1.1.-31.12.2020, urheilukentän peruskorjaus, nuorten tapahtumien järjestäminen, nuorisovaltuuston seminaarimatka, nuorisovaltuuston jäsenet sataman tulevaisuustyöryhmään, UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallin koordinaatioryhmään valittu Eetu Pukarinen.

6. Nuorisovaltuuston pöytäkirja 8.11.2019: Nuorisovaltuuston jäseniksi toimikaudelle 1.1.-31.12.2020 ilmoittautunut 12 nuorta, vuoden 2019 nuorisopalkinnon saaja valittu, nuorisovaltuuston aloite nuorisotalon ja urheiluhallin jätteiden lajittelusta, Puumalan Erämiehet ry:n nuorisopalvelujen kohdeavustus, nuorisovaltuuston edustajaksi valtuuston kokouksiin valittiin Jussi Kaarre, nuorisovaltuuston edustajiksi itsenäisyyspäiväjuhlaan valittiin Eerika Kasanen ja Aino Asikainen.

7. Suomen Terveydenhoitajaliitto ry:n kirje kunnille: #ONNEKSIONTERKKARI: ennaltaehkäisy säästää julkisia varoja. Oheismateriaali.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. asiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.