Hyvinvointilautakunta, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1.1.-31.10.2019

PuuDno-2019-24

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.-31.10.2019 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 83,33.

Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on tarkasteluajankohtana 74,35 % talousarviosta. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2019 talousarvio näyttäisi alittuvan 10,78 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.10.2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.