Hyvinvointilautakunta, kokous 24.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Nuoriso- ja liikuntapalvelujen kohdeavustusten jakoperusteet 1.2.2022 alkaen

PuuDno-2022-41

Valmistelija

  • Virpi Tuovinen, vapaa-aikasihteeri, virpi.tuovinen@puumala.fi
  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Edellisen kerran nuoriso- ja liikuntapalvelujen kohdeavustusten jakoperusteet on hyväksytty peruspalvelulautakunnassa 15.12.2014 § 56. Nyt on koettu tarpeellisena hieman päivittää niitä niin, että kohdeavustukset kohdistuvat aikaisempaa enemmän ryhmiin kohdistuvaan toimintaan.

Puumalan kunnan nuoriso- ja liikuntapalvelujen kohdeavustusten jakoperusteet 1.2.2022 alkaen ovat liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat Puumalan kunnan nuoriso- ja liikuntapalvelujen kohdeavustusten jakoperusteet 1.2.2022 alkaen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

vapaa-aikasihteeri