Hyvinvointilautakunta, kokous 24.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Leena Viisasen irtisanoutuminen Puumalan kansalaisopiston rehtorin virasta 1.9.2022 alkaen

PuuDno-2022-23

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Leena Viisanen on irtisanoutunut Puumalan kansalaisopiston rehtorin virasta 1.9.2022 alkaen.

Peruspalvelulautakunta on valinnut Leena Viisasen Puumalan kansalaisopiston rehtorin virkaan 1.8.2014 alkaen 17.3.2014 § 16. Kunnan hallintosäännön § 23 mukaan eron myöntämisestä päättää se toimielin, joka valitsee viranhaltijan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää myöntää Leena Viisaselle eron Puumalan kansalaisopiston rehtorin virasta 1.9.2022 lukien. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Leena Viisanen, palkkahallinto