Hyvinvointilautakunta, kokous 24.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kuntalaisaloite: siivousseteleiden käyttö tukemaan ikäihmisten kotona asumista

PuuDno-2021-30

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Eeva-Liisa Isosaari on jättänyt 10.2.2021 seuraavan aloitteen:
" Siivousseteleiden käyttö tukemaan ikäihmisten kotona asumista

Esitän kuntalaisaloitteena, että Puumalan kunta tarjoaisi iäkkäille kuntalaisilleen, Puumalassa kotonaan asuville siivoussetelin.

Siivousseteli olisi käytettävissä esimerkiksi kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä. Voimavarojen ehtyessä siivous jää yleensä taka-alalle. Hyvä ja raikas sisäilma sekä pölyttömyys tukevat kaikkien ja etenkin esimerkiksi astmaatikkojen ja allergikkojen kotona asumista.

Siivoussetelit toimisivat ennaltaehkäisevästi laitoshoitoon siirtymisen ajankohtaisuudessa. Kukapa ei kotonaan haluaisi asua ja viihtyä".

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää lähettää asian hyvinvointipalvelujen toimialan valmisteltavaksi ja edellyttää, että asiassa kuullaan myös vanhus- ja vammaisneuvostoa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää pyytää vanhus- ja vammaisneuvoston lausunnon asiasta.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee aloitteesta ja antaa siitä lausuntonsa hyvinvointilautakunnalle.

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti antaa hyvinvointilautakunnalle seuraavan lausuntonsa tehdystä aloitteesta:

Siivoussetelien käyttöönotto on erinomaisen kannatettava palvelu, joka todella edistää ihmisten kotona asumista.

Siivousseteleiden myöntämiseksi on määriteltävä tarkat kriteerit:

 • määriteltävä tuloraja, joka voisi olla esim. köyhyysraja (1 aikuisen talous 1 185 €/kk, 2 aikuisen talous 1 778 €/kk)
 • määriteltävä ikäraja, joka voisi olla 80
 • mahdollisuus myöntää seteleitä myös nuoremmille ikääntyneille ja vammaisille, joilla toimintakyky on niin alentunut, etteivät pysty itse siivoamaan
 • siivousseteli olisi palveluseteli, joka voisi olla arvoltaan 40 euroa ja niitä olisi mahdollisuus saada enimmillään 20 kappaletta
 • palvelusetelillä olevat siivouspalvelujen tuottajat olisi kilpailutettava

 

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Vuoden 2023 talousarvioon varataan määräraha siivousseteleiden käyttöönottoa varten.

Siivoussetelit myöntää palvelujohtaja ja myöntämisen kriteerit ovat seuraavat:

 • Siivousseteleitä voi saada yli 80 vuotias henkilö.
 • Siivousseteleitä on mahdollisuus myöntää myös nuoremmille ikääntyneille ja vammaisille, joilla toimintakyky on niin alentunut, etteivät he pysty itse siivoamaan.
 • Siivousseteleitä voi saada, jos henkilön/perheen tuloraja on alle ns. köyhyysrajan, joka oli vuonna 2021 yhden aikuisen taloudessa 1 185 €/kk ja kahden aikuisen taloudessa 1 778 €/kk.
 • Siivousseteli on palveluseteli, joka on arvoltaan 40 euroa ja niitä olisi mahdollisuus saada enimmillään 20 kappaletta vuodessa.

 

Hyvinvointilautakunta kilpailuttaa syksyllä 2022 palvelusetelillä olevat siivouspalvelujen tuottajat sen jälkeen, kun varmistuu, että määräraha on vuoden 2023 talousarviossa.

 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päättää palauttaa asian uudellen valmisteluun.

 

Tiedoksi

Kunnanhallitus