Hyvinvointilautakunta, kokous 24.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Valtionosuudet ja avustukset:

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2022 valtionosuuden perusteena käytettävien kansalaisopiston opetustuntien määrän vahvistaminen ja opetustuntien yksikköhinnan määrääminen 12.11.2021: Puumalan kansalaisopiston opetustunnit 2 043, opetustunnin yksikköhinta 89,48.
  • Jatkoajan hakeminen Itä-Suomen aluehallintovirastolta Kesäharrastuksia lapsille ja nuorille - Kesäauto -hankkeelle 31.5.2022 saakka.
  • Hankehakemus Itä-Suomen aluehallintovirastolle Puumalan Etsivä Liikuntatyö -hankkeelle ajalle 1.3.-31.12.2022. Kustannusarvio 12 300 €, haettava avustus 50 % kustannuksista.
  • Harrastus kaikille -hankkeen loppuseltys valtionavustuksen käytöstä ja liikaa maksetun valtionavustuksen palautus 2.12.2021: Arvioidut kustannukset 5 300,00 €, toteutuneet kustannukset 2 433,56 €. Palautettava valtionosuus 2 110,86 €.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 7.12.2021 perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnasta ja ohjaustuntien määristä vuonna 2022: Puumalan tunnit 665, yksikköhinta 26,00 €/tunti, valtionosuusperuste 17 290 €, valtionosuus 57 % = 9 855 €.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 30.12.2021 esi- ja perusopetuksen yksikköhinnoista vuonna 2022.
  • Valtiovarainministeriön päätös 30.12.2021 kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2022: Puumala 7 452,22 €. Kotikuntakorvaustuloja 0 €, kotikuntakorvausmenoja 127 880 €.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 31.12.2021 opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2022: Puumala -468 164 €.

 

2. Etelä-Savon maakuntaliitto: Itäsuomalaisia digikulttuuripalveluiden tarjoajia.

3. Nuorisovaltuuston pöytäkirja 26.11.2021: nuorisovaltuuston jäsenet toimikaudelle 1.1.-31.12.2022, Kesäauto talvikiertue, lausunto valtuustoaloitteesta skeittiramppien ja skeittipaikan rakentamiseksi, huoli puumalalaisten nuorten päihteiden käytöstä ja epäasiallisesta käytöksestä.

4. Nuorisovaltuuston kannanotto Puumalan 4H-yhdistys ry:n toiminnan tukemiseksi.

5. Kunnanhallituksen päätös 2.12.2021 § 220 hyvinvointilautakunnan aloitteeseen sukupuolineutraaliuden edistämisestä: Kunnanhallitus päätti, että Puumalan kunnassa tulee edistää sukupuolineutraaliutta läpileikkaavasti kaikessa toiminnassa, asiakirjoissa ja viestinnässä ja yhteistyötoimikunnan tulee ottaa tämä asia huomioon valmistellessa kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa vuosille 2022-2023.

6. Etelä-Savon sivistyspalveluiden kannanotto Etelä-Savon hyvinvointilaueen organisaatiorakenteeseen: Esitämme, että organisaatiorakenneluonnos otetaan uudelleen tarkasteluun ennen asian viemistä päätöksentekoon ja Etelä-Savon hyvinvointialueen organisaation yksi johtamisen ja talouden kannalta yhtenäinen kokonaisuus muodostuu lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluista opiskeluhuoltopalvelut mukaan lukien sekä niiden yhdyspintatyöstä kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

7. Etelä-Savon maakuntavaltuuston päätös 23.12.2021 § 37: Osana maakuntaliiton toimintaa oleva Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto siirretään 1.1.2022 lähtien hyvinvointialueista annetun lain 32 §:n mukaiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuustoksi samoja toiminnan perusperiaatteita mukaillen kuin se on toiminut maakuntaliiton alla.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. asiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.