Hyvinvointilautakunta, kokous 24.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1.1.-31.12.2021

PuuDno-2021-34

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.-31.12.2021 vastuualueittain.

Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on 90 % talousarviosta eli talousarvio näyttäisi alittuvan 10 %:lla. Todellisuudessa alitus tulee olemaan tämänhetkisen tiedon mukaan noin 8,5 %, koska toteumassa olevista hankerahoista osa tulee kirjata vuodelle 2022 hankkeiden jatkuessa ensi vuoden puolelle. Talousarvion alittumiseen vaikuttivat koronaepidemian aiheuttamat poikkeusolot ja rajoitukset.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.-31.12.2021 tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.