Hyvinvointilautakunta, kokous 24.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Hyvinvointipalvelujen laskujen hyväksymisoikeudet vuodelle 2022

PuuDno-2022-1

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman mukaan hallintokuntien on vuosittain nimettävä, ketkä henkilöt ovat oikeutettuja hyväksymään niiden laskuja ja muita menotositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesasemassa.

Laskun ja menotositteen hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta sekä siitä, että laskun maksamiselle on olemassa tarvittavat määrärahat. Laskun asiatarkastajan tehtävänä on tarkastaa, että laskua vastaava palvelu tai tavara on toimitettu. Laskujen ripeä käsittely tulee turvata myös loma-aikoina.

Hyväksyjänä ei voi olla henkilö, joka asiatarkastaa laskun. Alainen ei voi hyväksyä esimiehensä laskuja eikä kukaan omia laskujaan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyvinvointipalvelujen toimialan laskujen ja menotositteiden hyväksyjät vuodelle 2022 seuraavasti:

Vastuualue

 

Hyväksyjät

 

Hyvinvointilautakunta

palvelujohtaja Anne Julin, hänen poissa ollessa
kunnanjohtaja Niina Kuuva

Opetuspalvelut

peruskoulun rehtori Anni Riikka Leskinen, hänen poissa ollessa palvelujohtaja Anne Julin

Varhaiskasvatuspalvelut

palvelujohtaja Anne Julin, hänen poissa ollessa
kunnanjohtaja Niina Kuuva

Nuoriso- ja liikuntapalvelut

vapaa-aikasihteeri Virpi Tuovinen, hänen poissa ollessa palvelujohtaja Anne Julin

Aikuiskoulutuspalvelut

kansalaisopiston rehtori Leena Viisanen, hänen poissa ollessa palvelujohtaja Anne Julin

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

palvelujohtaja Anne Julin, hänen poissa ollessa
kunnanjohtaja Niina Kuuva

 

Edellä olevan lisäksi palvelujohtaja Anne Julinilla on oikeus hyväksyä kaikki hyvinvointipalvelujen laskut ja menotositteet. Vastaava oikeus on palvelujohtaja Anne Julinin poissa ollessa kunnanjohtaja Niina Kuuvalla, joka hyväksyy myös palvelujohtaja Anne Julinin laskut.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Laskujen hyväksyjät, talouspalvelut, asiointipiste