Hyvinvointilautakunta, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Puumalan yhtenäiskoulun lukuvuoden 2019-2020 arviointi

PuuDno-2020-11

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan yhtenäiskoulu on tehnyt lukuvuodesta 2019-2020, sen tavoitteista ja niiden toteutumisesta väliarvioinnin syyslukukauden lopussa ja koko lukuvuoden arvioinnin toukokuussa. Lukuvuosiarvioinnin tulokset käytiin henkilökunnan kanssa läpi elokuussa suunnittelupäivien yhteydessä, koska keväällä 2020 ei ollut korona-varotoimenpiteiden vuoksi mahdollista järjestää arviointitilaisuutta. Arviointeihin osallistuivat sekä opettajat että koulunkäynninohjaajat.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä liitteenä olevan Puumalan yhtenäiskoulun lukuvuoden 2019-2020 arvioinnin tietoonsa saatetuksi. Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää kiittää yhtenäiskoulua kuntastrategian ja sen hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelman mukaisesta toiminnasta sekä koronaepidemian aiheuttaman poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen hyvästä toteutuksesta.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Peruskoulun rehtori

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.