Hyvinvointilautakunta, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Korvaushakemus koulutapaturman aiheuttamiin kuluihin

Salassa pidettävä, Julk. laki § 24 kohta 25