Hyvinvointilautakunta, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 17.6.2020 erityisavustusta esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen ajalle 2020-31.12.2021: 22 000 € + kunnan omarahoitus 5 500 €. Avustusta voidaan käyttää opettajien palkkaamiseen samanaikaisopettajiksi, ryhmien jakamiseen tai jakotunteihin sekä avustajien palkkaamiseen.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 3.7.2020 erityisavustusta varhaiskasvatuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi lukuvuodelle 2020-2021: 20 000 € + kunnan omarahoitus 1 053 €. Avustusta voidaan käyttää tukitoimien tehostamiseen ja tuen järjestämiseen sekä perheiden ja moniammatillisen toimijaverkon kanssa tehtävän yhteistyön tehostamiseen.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 3.7.2020 erityisavustusta esi- ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen ajalla 1.8.2020-31.7.2021: 24 156 € + kunnan omarahoitus 1 272 €. Avustusta voidaan käyttää tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen sekä muun tuen järjestämiseen.
  • Hakemus opetushallitukselle koulun kerhotoiminnan tukemiseksi lukuvuonna 2020-2021. Kustannukset 28 500 €, haettava avustus 19 950 €, kunnan omarahoitus 8 550 €.
  • Valtiovarainministeriön muutospäätös 7.8.2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020: alkuperäinen valtionsouus 7 308 013 €, uusi valtionosuus 7 580 934 €, muutos +272 921 €. Muutos johtuu kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän toteuttamisen vuoksi tehtävän valtionosuuden vähennyksen pienentämisestä, iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon uudesta henkilöstömitoituksesta aiheutuvien kutannusten korvaamisesta sekä koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta.
  • Selvitys Itä-Suomen aluehallintovirastolle valtionavustuksen käytöstä Kunnan Puumala -hankkeeseen ajalla 1.1.-30.6.2019: toteutuneet kustannukset 20 205,77 €, valtionavustus 10 000 €.
  • Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 4.9.2020 valtionavustusta 15 000 € etsivään nuorisotyöhön ajalle 1.1.-31.12.2020.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.