Hyvinvointilautakunta, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma 1.1.-31.7.2020

PuuDno-2020-15

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuma ajalta 1.1.- 31.7.2020 vastuualueittain. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 58,33.

Kokonaisuudessaan hyvinvointipalvelujen toteuma on tarkasteluajankohtana 47,33 % talousarviosta. Tilikauden tasaisen vauhdin ennusteen mukaan vuoden 2020 talousarvio näyttäisi alittuvan 18,86 %. Tähän on vaikuttanut koronaepideman aiheuttamat poikkeusolot.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä hyvinvointipalvelujen talousarvion toteuman ajalta 1.1.- 31.7.2020 tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.