Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 8.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan erikseen sovittavana ajankohtana ja se on nähtävänä sen jälkeen kunnan asiointipisteessä sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Helvi Valtonen ja Sirkku Moisio.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helvi Valtonen ja Eeva-Liisa Luukkonen.