Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 8.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Senioritupa-toiminta

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Essoten vanhuspalveluissa Puumalan toimipisteessä työskentelevä Marjo Montonen on esittänyt, että Seniorikotien kerhotilassa alettaisiin pitämään kerran kuukaudessa Senioritupa-toimintaa. Hän on esittänyt, että eri järjestöt lähtisivät toimintaan mukaan. Toiminta olisi ryhmä- ja vertaistukitoimintaa, josta Essote jäisi toiminnan vakiintuessa pois ja toiminnan toteutus jäisi järjestöjen vastuulle.

Marjo Montonen tulee kokoukseen keskustelemaan asiasta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto käy keskustelua suunnitellusta Senioritupa-toiminnasta.

 

Päätös

Keskustelun aikana todettiin, että ainakin neljä eri järjestöä/toimijaryhmää ovat lähtemässä mukaan toteuttamaan Senioritalo-toimintaa (Eläkeliitto, Viljakansaaren maa- ja kotitalousseura, Kirkonkylän Martat, Äijäkerho) mutta olisi hyvä saada vielä lisää toimijoita. Tiedottamiseen tulee panostaa ja Puumala-lehti aktiivisesti mukaan, jotta ihmiset saadaan tulemaan järjestettävään toimintaan. Toiminnan suunnittelussa tulee tehdä yhteistyötä myös seurakunnan kanssa, jotta ei järjestetä toimintaa samalle kohderyhmälle samaan aikaan.

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti keskustelun perusteella, että yhdyshenkilöinä tämän toiminnan järjestämiseksi toimivat Eeva-Liisa Luukkonen ja Helvi Valtonen. Eri järjestöjen edustajat kutsutaan yhteiseen ideointi- ja suunnittelupalaveriin keskiviikkona 20.4.2022 klo 14 valtuustosaliin. Palvelujohtaja laittaa tästä tilaisuudesta ilmoituksen Puumala-lehteen.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että Senioritalo-toiminnan aikana tarjottavat kahvit järjestää ao. toiminnan järjestäjä ja kahvituksen tarvikkeet maksaa kunta. Kunta vastaa myös toiminnan ilmoituskuluista.