Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 8.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Essoten Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän pöytäkirja 9.2.2022: Etelä-Savon hyvinvointialueen kehittämisen tilannekatsaus, Työryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2022, Alueellisen hyvinvointikertomuksen laadinta vuosilta 2020 ja 2021.

2. Hyvinvointilautakunnnan päätös 22.2.2022 § 20: Hyvinvointilautakunta teki kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen: Vuoden 2023 talousarvioon varataan 20 000 €:n suuruinen määräraha siivousseteleiden käyttöönottoa varten, joka riittää noin 40 hakijalle. Palvelujohtaja myöntää haetut siivoussetelit seuraavien kriteereiden perusteella:

  • Siivousseteli on kunnan määrärahasidonnainen ja harkinnanvarainen etuus.
  • Siivoussetelillä tuotettava siivouspalvelu on asunnon ylläpitosiivousta, johon sisältyy niiden asuintilojen siivous, jotka ovat asiakkaan päivittäisessä käytössä (eteinen, keittiö, makuuhuone, olohuone wc/kylpyhuone).
  • Siivousseteleitä voi saada yli 80 vuotias henkilö tai sitä nuorempi ikääntynyt ja vammainen, joilla toimintakyky on niin alentunut, ettei hän pysty itse siivoamaan.
  • Siivoussetelin saamiseen vaikuttaa henkilön bruttotulot: yhden henkilön taloudessa tuloraja on 1 200 €/kk ja kahden henkilön taloudessa 1 800 €/kk.
  • Siivoussetelin arvo on 20 €/tunti ja niitä myönnetään 2 kappaletta eli 2 tuntia kuukaudessa. Mikäli palveluntuottajan hinta on suurempi kuin setelin arvo, maksaa asiakas palveluntuottajalle setelin arvon ja palvelun hinnan välisen erotuksen.
  • Siivousseteliä on haettava vuosittain ja se myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan.


Hyvinvointilautakunta kilpailuttaa syksyllä 2022 siivouspalvelun tuottajat sen jälkeen, kun varmistuu, että palveluun tarvittava määräraha on vuoden 2023 talousarviossa.
Palvelujohtaja laatii kevään 2022 aikana siivoussetelin käyttöön liittyvät käytännön toimintaperiaatteet.

3. Hyvinvointilautakunnan päätös 22.2.2022 § 21: Hyvinvointilautakunta teki kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen koskien Airi Tellan valtuustoaloitetta järjestötoiminnan varmistamiseksi sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa: Kunnanhallitus toteaa, että kunnan nykyiset avustuskäytännöt jatkuvat myös hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kunta ei lähde tekemään valtuustoaloitteessa mainittuja toimenpiteitä vaan Etelä- Savon Yhes- järjestöneuvottelukunnan työryhmä valmistelee ne.

4. Hyvinvointilautakunnan päätös 22.2.2022 § 22: Hyvinvointilautakunta teki kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen koskien Laura Penttisen valtuustoaloitetta kulttuuritoimen yhteisen suunnittelutilaisuuden järjestämisestä eri toimijoiden kanssa: Kunnanhallitus päättää velvoittaa kulttuuripalvelujen järjestämään vuosittain Puumalan kulttuuritapahtumia järjestävien seurojen, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa yhteisen tilaisuuden, jossa suunnitellaan toimintaa yhdessä.
Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että kunta antaa päätöksensä mukaisesti kunnantalon kokoustilat maksutta käyttöön paikallisille yhdistyksille. Kuntalaiset voivat tiedustella ja varata kunnasta eri tiloja käyttöönsä.

5. Aloite Jumalanpalvelusten suoratoistosta palvelukeskukseen: Palvelujohtaja on keskustellut va. kirkkoherran kanssa 9.2.2022. Puumalan seurakunta suoratoistaa Jumalanpalveluksia erityisinä kirkkopyhinä aina, kun se vaan on mahdollista eli kun laitteet toimivat ja kun he saavat laitteiston käyttäjän paikalle. Sovittiin, että palvelujohtaja valmistelee kunnassa esitystä, että kunta ostaisi vuoden 2023 alussa toimivat suoratoistolaitteet, joita käytettäisiin sekä kunnan että seurakunnan Jumalanpalvelusten ja eri tilaisuuksien suoratoistossa.

6. Kunnantalon esteettömyys: Lumitöihin kunnantalon takaovella on kiinnitetty huomiota. Takaoven viereen on varattu invapaikka, joka on merkitty ikkunaan invapaikka-tarralla. Se merkittään kesällä myös maahan maalaten. Mikrofonilla ja kaiuttimella varustettu ovisummeri on selvittelyn alla.

7. Tuplavuokran maksaminen Seniorikodeista ja palveluasunnosta: Kunnassa on sovittu, että tuplavuokraa ei peritä.

8. Vanhus- ja vammaispalvelujen palveluohjauksesta, Omatorin palveluneuvosta, on laitettu Puumala-lehteen ilmoitus.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä em. asiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.