Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 8.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Ikäihmisten seminaari 2022

PuuDno-2015-170

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021 mukaan Ikäihmisten seminaari järjestetään joka toinen vuosi. Edellinen seminaari järjestettiin keväällä 2018 ja tarkoitus oli järjestää seuraava keväällä 2020. Sitä ei kuitenkaan voitu järjestää koronaepidemian vuoksi. Koska syksyn 2020 osalta on hyvin epävarmaa, voiko tällaista tilaisuutta järjestää, on tarkoituksenmukaista siirtää ikäihmisten seminaari keväälle 2021.

Seminaarin järjestämisen tarkoituksena on ikäihmisten osallisuuden mahdollistaminen. Seminaari on tarkoitettu kaikille puumalalaisille ikäihmisille ja kaikille muille asiasta kiinnostuneille. Seminaarissa keskustellaan, millaisia toiveita ja tarpeita ikäihmisillä on Puumalassa ikäihmisille palveluja järjestäville tahoille.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, että ikäihmisten seminaari siirretään keväälle 2021.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Ikäihmisten seminaaria ei ole voitu pitää keväällä eikä myöskään syksyllä 2021 koronapandemian rajoitusten vuoksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, pidetäänkö seminaari keväällä 2022 vai siirretäänkö se syksyyn 2022.

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että ikäihmisten seminaari toteutetaan elo-syyskuun vaihteessa 2022.