Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 5.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Edustajan nimeäminen Essoten alueen vammaispoliittisen ohjelman tekoon (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Essoten alueelle on tarkoitus laatia vammaispoliittinen ohjelma, jonka toteuttaa YAMK opiskelija Hanna Piiparinen opinnäytetyöntä XAMK:sta.

Opinnäytetyö toteutetaan kehittämistoimintana ja tavoitteena on laatia vammaispoliittinen ohjelma osallistavia menetelmiä hyödyntäen.

Monialaisen työpajatyöskentelyn tavoitteena on nostaa esiin paikallisia ja ajankohtaisia vammaisten ihmisten hyvään elämään ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia asioita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää nimetä Sirkku Moision Puumalan kunnan edustajaksi Essoten alueen vammaispoliittisen ohjelman tekoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.