Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Sopiva - Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke, Tiedote 3/2021:

 • Tiistaina 18.5.2021 klo 9-11 Tuetun päätöksenteon menetelmät ja työkalut -verkkotapahtuma
 • Kohti Sopivia palveluja! -kesäseminaari 3.6.2021 klo 9.30-14.00
 • Roolikarttatyöpajoja:
  • keskiviikkona 12.5.2021 klo 13-15 Roolikartat yhteisessä käsittelyssä - yhteisen ymmärryksen löytöretki
  • maanantaina 17.5.2021 klo 13-15 Ohjeistus ja työvälineet - miten roolikartat hyödyksi ja työn iloksi
  • torstaina 27.5.2021 klo 13-15 Toimeenpano - Muutos on mahdollisuus
 • Tukirinkikokeilu vaikeimmin kehitysvammaisille.

 

2. Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto ry Vallin uutiskirje 1/2021:

 • Vallin kuntavaaliteesit paremman vanhuuden puolesta
 • Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen koordinoimalla toimintamallilla tehokkaampaa yhteistyötä
 • Vanhustyön Trainee lukuina - vaikuttavuutta yksilöiden ja yhteisöjen tasolla: 22 videopuhelua nuorten ja ikäihmisten välillä
 • Ikäihmiset ja digitaalinen pelaaminen - väylä uuden oppimiseen ja uuteen yhteisöllisyyteen

 

3. Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto ry Vallin uutiskirje 2/2021:

 • Kansalaisjärjestöjen työn ja toiminnan arvostus esiin kuntavaaleissa
 • Digi arkeen -neuvottelukunnassa voi vaikuttaa
 • Teknologia voi helpottaa läähehoidon oikeanlaista toteutumista ikääntyneiden hoivassa
 • Kansalaisjärjestöakatemia vahvistaa hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä ja vuorovaikutusta
 • Ajattelijoiden klubin mietteitä kuntapäättäjille: Älkää kohdelko meitä vanhuksina vaan ihmisinä

 

4. Hyvinvointiala HALI ry:n kirje vanhusneuvoston jäsenille, Liite 1.

5. Etelä-Savon Järjestöneuvottelukunta YhES - Yhdistykset Etelä-Savossa, Liite 2.

6. Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkisen kirje ikäihmisille.

7. Sosiaali- ja terveysministeriön Ikäkyvykkyyttä ikäohjelmalla -webinaari 3.6.2021 klo 10-13.15.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä em. asiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.