Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 3.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vanhustenviikko 7. - 14.10.2018

PuuDno-2016-203

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vanhustenviikkoa vietetään tänä vuonna 7.-14.10.2018 teemalla Iloa toimeliaisuudesta - Aktivitet ger Glädje

Teemaviikon avaa valtakunnallinen Vanhustenpäivän pääjuhla, jota vietetään sunnuntaina 7.10.2018 Kuopiossa.

Vanhustenliiton tuottaman materiaalin avulla kannustetaan eri yhteisöjä ja organisaatioita järjestämään yhdessä tapahtumia ja toimintaa, joissa iäkkäät ihmiset ovat keskeisesti osallisina. Materiaali julkistetaan ja tulee jakoon myöhemmin tänä vuonna.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, että vanhustenviikon 7. - 14.10.2018 suunnittelu aloitetaan yhteisellä suunnittelupalaverilla tiistaina 15.5.2018 klo 16.00. Palaveriin kutsutaan edustajat varhaiskasvatuksesta, yhtenäiskoulusta, nuoriso- ja liikuntapalveluista, kansalaisopistosta, kulttuuripalveluista, vanhuspalveluista, seurakunnasta ja eri järjestöistä.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää nimetä edustajansa suunnittelupalaveriin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että koko vanhus- ja vammaisneuvosto osallistuu vanhustenviikon suunnittelupalaveriin.

Tiedoksi

Peruskoulun rehtori, vapaa-aikasihteeri, kansalaisopiston rehtori, markkinointipäällikkö, Liisa-Leena Vidman, seurakunta