Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 3.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Vammaisten edustajan nimeäminen vanhus- ja vammaisneuvostoon

PuuDno-2017-122

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.6.2017 § 113 nimennyt vanhus- ja vammaisneuvostoon hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan, joka on neuvoston puheenjohtaja sekä palvelujohtaja Anne Julinin neuvoston esittelijä/sihteeriksi. Lisäksi kunnanhallitus pyysi ESSOTE:a, Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry:tä, Puumalan Eläkkeensaajat ry:tä, Puumalan Sotaveteraanit ry:tä ja Puumalan seurakuntaa nimeämään edustajansa vanhus- ja vammaisneuvostoon.

ESSOTE:n edustajana on Liisa-Leena Vidman, Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry:n edustajana Eeva-Liisa Luukkonen, Puumalan Eläkkeensaajat ry:n edustajana Pirkko Ihanamäki, Puumalan Sotaveteraanit ry:n edustajana Helvi Valtonen ja Puumalan seurakunnan edustajana diakoni Tiina Reijonen.

Neuvostoon ei ole nimetty varsinaista vammaisten edustajaa, Liisa-Leena Vidman edustaa vanhuspalvelujen lisäksi vammaispalveluja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää tehdä kunnanhallitukselle ehdotuksen vanhus- ja vammaisneuvostoon valittavasta vammaisten edustajasta.

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen

  • Kunnanhallitus päättää nimetä vanhus- ja vammaisneuvostoon vammaisten edustajaksi Anneli Lustbergin ja varalle Sirkko Moision.
  • Kunnanhallitus päättää nimetä vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajalle ja esittelijä/sihteerille varajäsenet.
  • Kunnanhallitus päättää pyytää ESSOTE:a, seurakuntaa, Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry:tä, Puumalan Eläkkeensaajat ry:tä ja Puumalan Sotaveteraanit ry:tä nimeämään edustajilleen varaedustajat.