Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 3.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ikäihmisten seminaari 17.4.2018

PuuDno-2015-170

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Ensimmäinen ikäihmisten seminaari toteutettiin 15.4.2015 Nuorisotalolla. Seminaarin järjestämisen tarkoituksena oli valtuuston hyväksymän suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi mukaisesti ikäihmisten osallisuuden mahdollistaminen. Seminaari oli tarkoitettu kaikille puumalalaisille ikäihmisille ja kaikille muille asiasta kiinnostuneille. Seminaarissa keskusteltiin, millaisia toiveita ja tarpeita ikäihmisillä on Puumalassa ikäihmisille palveluja järjestäville tahoille.

Puumalassa laaditaan vuoden 2018 aikana uusi suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi. Suunnitelman tekoa varten on hyvä saada ikäihmisten näkemyksiä palveluista ja niiden kehittämisestä.

Ikäihmisten toisen seminaarin suunnitteluryhmä esittänyt, että seminaari pidetään tiistaina 17.4.2018 kunnantalolla. Toteuttamistapa olisi sama kuin kolme vuotta sitten, ns. cafe-learnin -menetelmä. Valtuustosaliin ja aulatilaan järjestetään seitsemän pöytäryhmää: sote-palvelut, liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut, kansalaisopisto, teknisen toimen palvelut, seurakunnan palvelut ja järjestöjen palvelut. Jokaisessa pöydässä olisi alan asiantuntija/-tuntijat, jotka kirjaavat keskusteluissa esille tulevat asiat.

Ikäihmiset ja muut asiasta kiinnostuneet kutsutaan tilaisuuteen ja heidät jaetaan seitsemään ryhmään. Ryhmät keskustelevat joka pöydässä n. 15 minuuttia ja siirtyvät seuraavaan. Kun kaikki ryhmät ovat keskustelleet jokaisessa pöydässä, pidetään kahvitauko. Tauon jälkeen jokaisen pöydän asiantuntijat esittelevät lyhyesti pöydissä käydyn keskustelun annin.

Seminaarin jälkeen pöytien asiantuntijat kokoontuvat valmistelemaan seminnarissa esiin tulleita asioita toimenpiteiksi uuteen suunnitelmaan ikääntyneen väestön tukemiseksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää pitää Ikäihmisten seminaarin tiistaina 17.4.2018 klo 13 alkaen kunnantalolla ja kutsuu sote-, liikunta-, kulttuuri- ja teknisten palvelujen sekä seurakunnan ja eri järjestöjen edustajat asiantuntijoiksi paikalle.

Seminaariin kutsutaan ikäihmiset sekä muut asiasta kiinnostuneet. Seminaarista tiedotetaan kunnan kotisivuilla, facebookissa ja Puumala-lehdessä.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

ESSOTE, vapaa-aikasihteeri, liikunnanohjaaja, markkinointipäällikkö, tekninen johtaja, seurakunta, eri järjestöt