Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Vanhustenviikko 6.-13.10.2019

PuuDno-2016-203

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vanhustyön keskusliiton käynnistämät Vanhustenpäivä ja -viikko ovat maassamme pisimpään juhlittuja valtakunnallisia teematapahtumia! Vanhustenpäivää on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava viikko on Vanhustenviikko.

Vanhustenviikkoa vietetään tänä vuonna  6.-13.10.2019 teemalla Varaudu vanhuuteen - Gardera dig för ålderdomen.

Teemaa juhlistetaan koko vuoden ja keskusliitto kannustaa yhteisöjä ja organisaatioita järjestämään toimintaa ikääntyneille ihmisille erityisesti Vanhustenviikolla. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, että vanhustenviikon 6.-13.10.2018 suunnittelu aloitetaan yhteisellä suunnittelupalaverilla. Palaveriin kutsutaan edustajat varhaiskasvatuksesta, yhtenäiskoulusta, nuoriso- ja liikuntapalveluista, kansalaisopistosta, kulttuuripalveluista, vanhuspalveluista, seurakunnasta ja eri järjestöistä.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää nimetä edustajansa suunnittelupalaveriin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että suunnittelupalaveri pidetään torstaina 5.9.2019 klo 16.00 ja koko vanhus- ja vammaisneuvosto osallistuu siihen.