Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12.2019

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kansainvälistä vammaisten vuosikymmentä vietettiin 1983-1992. Tämän vuosikymmenen päättyessä vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti 3:nnen joulukuuta kansainväliseksi vammaisten päiväksi. Kansainvälinen vammaisten päivä muistuttaa
vammaisten ihmisarvosta ja siitä, että vammaisille henkilöille tulisi taata samat oikeudet kuin kaikille ihmisille. YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa joulukuussa 2006. Sopimus astui voimaan 3.5.2008, kun yli 20 maata oli ratifioinut sen. Sopimuksessa vahvistetaan jo ennestään vammaisille kuuluvia ihmisoikeuksia, kuten liikkumisvapautta sekä oikeutta laadukkaaseen elämään, koulutukseen ja työssäkäyntiin. Keskeisin ajatus sopimuksessa on syrjinnän
kieltäminen ja tasapuolisen kohtelun takaaminen kaikilla elämänalueilla. Suomessa sopimus astui voimaan kesäkuussa 2016.

Maailman yli miljardi vammaista henkilöä muodostavat yhden eniten syrjäytyneistä ryhmistä. Vammaisten henkilöiden elämää ja kehitystä vaikeuttaa suuri määrä fyysisiä, oikeudellisia ja sosiaalisia esteitä. Nykyisin vain noin 45 maassa on erityisesti vammaisia henkilöitä koskevaa lainsäädäntöä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää Kansainvälisen vammaisten päivän 3.12.2019 tapahtumasta.

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti Kansalisvälisen vammaisten päivän 3.12.2019 alustavasta ohjelmasta seuraavaa:

  • Tilaisuus pidetään koulun auditoriossa tiistaina 3.12.2019 klo 17.
  • Alussa on jonkun vammaisen ja/tai vammaisten edustajan kertomus vammaisuudesta ja elämisestä vamman kanssa. Samat henkilöt voisivat myös päivällä kertoa yhtenäiskoululaisille tarinansa.
  • KEVA-kuoron esitys.
  • Muutama yhteislaulu.
  • Kahvitarjoilu.

Tilaisuuden ohjelma tarkennetaan syksyn ensimmäisessä vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksessa.