Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kaivannon esteetön taukopaikka 2020

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan reitistöhanke on suunnitellut Norppapolulle Kaivannon esteetöntä taukopaikkaa 2020. Palvelujohtaja esittelee taukopaikkaa vanhus- ja vammaisneuvostolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi Kaivannon esteettömän taukopaikan 2020 ja antaa mahdolliset kommentit paikan toteuttamiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvoston mieltä lämmitti, että asia esiteltiin sille ja haluaa olla myös rakentamisvaiheessa mukana vaikuttamassa toteuttamiseen.

Vanhus- ja vammaisneuvosto kiinnitti tässä vaiheessa jo huomiota siihen, että laavun ryhmävaraukset olisi hyvä ottaa käyttöön, ettei samanaikaisesti siellä olisi useampia ryhmiä.