Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirja 25.4.2019:

 • Essoten organisaatiouudistus: muutosjohtajaksi Sami Sipilä, maakuntavalmistelussa syntynyttä materiaalia hyödynnetään jatkossa suunnittelussa ja uudistuksessa, kehittämiskohteina ennakoivat palvelut ja kotihoito, yhteistyön tiivistäminen kuntien kanssa ennen päätöksiä, valvontakäyntejä suoritetaan säännöllisesti niin yksityisiin kuin Essoten omiin asumisyksiköihin ja valvonnassa kiinnitetään huomiota lääkehoitoon ja mitoitukseen.
 • SOTE-maakuntauudistus: Vaikka maakuntauudistus ei toteutunut niin kehittämistä jatketaan edelleen, sote-siltausta valmistellaan ja se tulee olemaan KYS-erva -alueen tasoinen, Etelä-Savon maakunta on mukana vetovoimaisen kotihoidon kehittämisessä sekä vaikuttavuuskehittämössä tavoitteena rakentaa yhteistä ymmärrystä alueen ikäihmisten toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä, haasteista ja mahdollisuuksista.
 • Vammaisten esteettömät ja hyvät palvelut: Esteettömiä ja hyviä palveluja lähdetään työstämään syksyn 2019 aikana ja suunnitteilla on tehdä vammaispoliittinen ohjelma Essoten alueelle.
 • Kangasniemen kunnan vanhus- ja vammaisneuvostolta tulleita toimenpide-ehdotuksia: Vastuualuejohtajat ovat laatineet vastauksen kysymyksiin.
 • Vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminnan uudistaminen: Kuntien vanhus- ja vammaisneuvostot ovat arvioineet omaa toimintaansa ja kehittämistarpeita. Vastauksissa on tullut esille, että on hyvä selkeyttää kuntien ja Essoten alueellisen neuvoston rooleja ja työstää prosessikuvaus esille tulleiden asioiden etenemisestä. Asian työstämistä jatketaan syksyllä.
 • Essoten alueellisen vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaa jatketaan kokouksin, seminaarein ja työpajoin.

 

2. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n uutiskrije 3/2019:

 • Paremman vanhuuden puolesta viisi viisautta tulevalle hallitukselle: Ikääntyneiden hyvinvointia tulee tarkastella kokonaisuutena ja ratkaisuja on etsittävä ennakoivista toimista entistä enemmän, järjestöjen erityinen osaaminen ja arvokas työ tulee tunnistaa ja turvata palveluiden tuottamisessa, palvelutarpeen arviointi määrittelee oikeanlaisen ja oikea-aikaisen palvelun, hyvinvoiva henkilöstö ja osaava johtaminen ovat avaintekijät hyvään ja turvalliseen hoivaan, kuntien ja muiden palvelujen järjestäjätahojen hankintaosaamista tulee vahvistaa ja on turvattava riittävä rahoitus vanhuspalveluiden peruslaatuun.
 • Ikäihmisten ihmisoikeudet esillä YK:ssa.
 • Miksi jokainen tarvitsee edunvalvontavaltakirjan?
 • Yhdenvertainen digitaalinen Suomi kaikille.

 

3. Vanhus- ja vammaisneuvosto osallistui Kirkonkylän esteettömyyskävelyyn 9.5.2019.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä em. asiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.