Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 26.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Vanhustenviikko 7.-14.10.2018

PuuDno-2016-203

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vanhustenviikkoa vietetään tänä vuonna 7.-14.10.2018 teemalla Iloa toimeliaisuudesta - Aktivitet ger Glädje

Teemaviikon avaa valtakunnallinen Vanhustenpäivän pääjuhla, jota vietetään sunnuntaina 7.10.2018 Kuopiossa.

Vanhustenliiton tuottaman materiaalin avulla kannustetaan eri yhteisöjä ja organisaatioita järjestämään yhdessä tapahtumia ja toimintaa, joissa iäkkäät ihmiset ovat keskeisesti osallisina. Materiaali julkistetaan ja tulee jakoon myöhemmin tänä vuonna.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, että vanhustenviikon 7. - 14.10.2018 suunnittelu aloitetaan yhteisellä suunnittelupalaverilla tiistaina 15.5.2018 klo 16.00. Palaveriin kutsutaan edustajat varhaiskasvatuksesta, yhtenäiskoulusta, nuoriso- ja liikuntapalveluista, kansalaisopistosta, kulttuuripalveluista, vanhuspalveluista, seurakunnasta ja eri järjestöistä.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää nimetä edustajansa suunnittelupalaveriin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että koko vanhus- ja vammaisneuvosto osallistuu vanhustenviikon suunnittelupalaveriin.

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vanhustenviikkoa ovat olleet suunnittelemassa edustajat varhaiskasvatuksesta, yhtenäiskoulusta, nuoriso- ja liikuntapalveluista, kansalaisopistosta, kulttuuripalveluista, vanhuspalveluista, seurakunnasta, eri järjestöistä ja vanhus- ja vammaisneuvostosta.

Vanhustenviikon 7.-14.10.2018 ohjelma on liitteenä.

Ohjelma laitetaan Puumala-lehteen 27.9.2018 ja 4.10.2018. Se laitetaan myös kunnan kotisivuille sekä jaetaan seurakuntaan, kirjastoon ja ilmoitustauluille.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä vanhustenviikon 7.-14.10.2018 ohjelman tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.