Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 26.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Vanhusneuvostopäivä 7.11.2018

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vanhusneuvostopäivä on Avoimen hallinnon ohjelman yhdessä ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa järjestämä vuotuinen yhteistyötilaisuus. Tänä vuonna teemoina ovat maakunta ja sote-uudistamisen vaikutukset vanhusneuvostojen toimintaan. Aamupäivän teemana on, miten saada vanhusneuvostojen ääni entistä paremmin kuuluviin sekä iltapäivän teemana vanhuuteen varautuminen niin yhteisöllisesti kuin yksilön näkökulmasta. Päivä koostuu tietopohjasta, esimerkeistä, hyvistä käytännöistä, ideoinnista ja keskusteluista.

Vanhusneuvostopäivän tavoitteena on tiedon jakaminen, keskustelu ja näkemysten kerääminen hankkeiden valmisteluun.

Tämän vuoden vanhustenneuvostopäivä on keskiviikkona 7.11.2018 klo 10-15 Helsingissä. Tilaisuus lähetetään myös videoituna, joten siihen voi osallistua myös sähköisesti.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää osallistua vanhusneuvostopäivään 7.11.2018 sähköisesti kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Päivä aloitetaan aamukahvilla klo 9.30. Lounaalla käydään klo 12-13 Ravintola Hovissa. Palvelujohtaja Anne Julin hoitaa ilmoittautumiset keskitetysti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.