Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Vanhustenviikko 4.-11.10.2020

PuuDno-2016-203

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vanhustyön keskusliiton käynnistämät Vanhustenpäivä ja -viikko ovat maassamme pisimpään juhlittuja valtakunnallisia teematapahtumia. Vanhustenpäivää on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava viikko on Vanhustenviikko.

Vanhustenviikkoa vietetään tänä vuonna 4.-11.10.2020 teemalla Onni on vanheta.

Keskusliitto haluaa tänä vuonna löytää ja nostaa esille positiivisia asioita vanhenemisesta. Arjen pieniä ja suuria iloja. Teemaa juhlistetaan koko vuoden ja keskusliitto kannustaa yhteisöjä ja organisaatioita järjestämään toimintaa ikääntyneille ihmisille erityisesti Vanhustenviikolla.

Koska tilaisuuksien järjestäminen ikäihmisille tulee tuskin olemaan mahdollista Vanhustenviikon aikana lokakuussa, Vanhustyön keskusliitto haastaa kunnat ja vanhusneuvostot miettimään muita tapoja muistaa kunnan ikäihmisiä. Vanhustyön keskusliitto koostaa Onni on vanheta -virikepaketin, jossa on virikkeellistä toimintaa kunten laulunsanoja, jumppaohjeita, aivojumppaa, runoja jne. Tämän virikepaketin kunta voisi esim. postittaa koteihin ja palvelutaloihin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, että vanhustenviikon 4.-11.10.2020 suunnittelu aloitetaan yhteisellä suunnittelupalaverilla tiistaina 25.8.2020 klo 10. Palaveriin kutsutaan edustajat varhaiskasvatuksesta, yhtenäiskoulusta, nuoriso- ja liikuntapalveluista, kansalaisopistosta, kulttuuripalveluista, vanhuspalveluista, seurakunnasta ja eri järjestöistä.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää nimetä edustajansa suunnittelupalaveriin.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että kaikki vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan suunnittelupalaveriin.

 

 

 

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vanhustyön keskusliitto järjestää Vanhustenpäivän valtakunnallisen pääjuhlan ikääntyneille ihmisille ja heidän läheisilleen sunnuntaina 4.10.2020 Naantalissa yhteistyössä Naantalin kaupungin ja paikallisten toimijoiden kanssa. Juhla tullaan esittämään suorana tv-lähetyksenä AlfaTV:ssä su 4.10. klo 13.00-14.15.  Juhlapuhuja on eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen.

Puumalan vanhustenviikkoa suunniteltiin yhdessä vanhus- ja vammaisneuvoston ja kutsuttujen edustajien kanssa 25.8.2020. Vanhustenviikon ohjelma on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä vanhustenviikon 4.- 11.10.2020 ohjelman tietoonsa saatetuksi.

Ohjelma laitetaan Puumala- lehteen 30.9.2019 ja kunnan kotisivuille sekä  jaetaan seurakuntaan, kirjastoon ja ilmoitustauluille.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi

Vapaa-aikasihteeri, liikunnanohjaaja, kansalaisopiston rehtori, peruskoulun rehtori, päiväkodin johtaja, seurakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.