Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12.2020

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kansainvälistä vammaisten vuosikymmentä vietettiin 1983-1992. Tämän vuosikymmenen päättyessä vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti 3:nnen joulukuuta kansainväliseksi vammaisten päiväksi. YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa joulukuussa 2006. Sopimus astui voimaan 3.5.2008, kun yli 20 maata oli ratifioinut sen. Sopimuksessa vahvistetaan jo ennestään vammaisille kuuluvia ihmisoikeuksia, kuten liikkumisvapautta sekä oikeutta laadukkaaseen elämään, koulutukseen ja työssäkäyntiin.

Maailman yli miljardi vammaista henkilöä muodostavat yhden eniten syrjäytyneistä ryhmistä. Vammaisten henkilöiden elämää ja kehitystä vaikeuttaa suuri määrä fyysisiä, oikeudellisia ja sosiaalisia esteitä. Nykyisin vain noin 45 maassa on erityisesti vammaisia henkilöitä koskevaa lainsäädäntöä. Yleissopimus velvoittaa jäsenvaltiot takaamaan myös vammaisille henkilöille kaikki ne oikeudet, jotka on aiemmissa ihmisoikeussopimuksissa vahvistettu kaikille ihmisille kuuluviksi. Keskeisin ajatus sopimuksessa on syrjinnän kieltäminen ja tasapuolisen kohtelun takaaminen kaikilla elämänalueilla.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää Kansainvälisen vammaisten päivän 3.12.2020 toteuttamisesta.

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12.2020 toteutetaan seuraavasti:

  • Päivästä tehdään artikkeli kunnan kotisivuille.
  • Puumala-lehdelle esitetään, että se tekee jutun päivästä.
  • Järjestetään suoratoistolla konsertti Sinituvalle klo 13.
  • Seurakunta suunnittelee Ystäväpirttiin vierailijaksi joko vammaisen henkilön tai vammaisten edustajan.
  • Esitetään, että Yhtenäiskoulu huomioisi päivän.
  • Sosiaaliseen mediaan suunnitellaan joku tempaus.

Palvelujohtaja vastaa päivän tarkemmasta suunnittelusta.

 

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.