Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n uutiskirje 5/2020:

 • Välitetäänkö Suomessa vielä vanhuksista ja järjestötoiminnasta: Nyt esitetyt budjettileikkaukset järjestöjen rahoitukseen uhkaisivat toteutuessaan mm. romuttaa vanhusten osallisuutta ja lisätä yksinäisyyttä. Meillä ei ole varaa hukata välittämisen tunnetta, jota on pitkäjänteisellä järjestöjen työllä saatu aikaan monille vanhoille ihmisille.
 • Tukea työkokeilijoiden vastaanottamiseen: Traineen Työpaja, miten vanhusalan työyhteisö voi valjastaa työkokeilijan osaamisen ja vahvuudet käyttöön, entä kuinka työyhteisö voi osaltaan innostaa nuoria hakeutumaan vanhusalalle.
 • Taustajärjestöt ovat Elämänote-ohjelman kivijalkana.
 • Tavoittako toimintanne 65 vuotta täyttäneitä ja onko lähipiirissänne kohderyhmään kuuluvia? VALLIn ikäteknologiakeskus selvittää ikäihmisten kokemuksia ja tarpeita pankkipalveluihin liittyen. Kyselyyn osallistuminen on mahdollista sähköisellä kyselylomakkeella tai paperilomakkeella.
 • Nyt on hyvä hetki hankkia digitaitoja.
 • Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä 1.10.2020.
 • Muistathan isovanhempien päivän 17.10.2020.
 • Annammeko koronan pelotella meitä vielä vaan: Tärkeää pitää yllä keväällä herännyttä yhteisöllisyyttä, yhteishenkeä ja välittämisen kulttuuria.
 • Välittämisen päivä 27.11.2020: Kerro, miten sinusta on välitetty? Välittämisen päiväksi kootaan joukko tarinoita siitä, minkälaisia välittämisen tekoja vanhat ihmiset ovat saaneet osakseen. Lomakkeella voi lähettää Vallille oman tai läheisen tarinan: valli.fi -> Työmuotomme -> Etsivän vanhustyön verkostokeskus -> Välittämisen päivä.

 

2. Mikkelin Setlementti ry:n viesti 3.8.2020: Toimintakoordinaattorista on hienoa, että Setlementin kohtaamispaikkatoiminta kiinnostaa myös Puumalan kuntaa. He kirjoittavat parhaillaan hankehakemusta Stealle kohtaamispaikkatoimintoihinsa liittyen. Kun he saavat Stealta päätökset, he palaavat asiaan.

3. Kunnanhallitus päätti kuntalaisaloite Yleismies "Jantusen" virka Puumalaan osalta 17.8.2020 § 112, että aloitteen mukaista toimintaa ei käynnistetä. Yhdessä ESSOTE:n kanssa selvitetään kuitenkin muilta osin ikäihmisten kotona-asumista tukevien toimien lisäämistä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.