Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 23.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Aloite selkokielisyyden lisäämiseksi

PuuDno-2019-201

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Palvelujohtaja on poiminut selkokielisyyden arviointia varten kunnan kotisivuilta ne kohdat, jotka koskevat vanhuksia ja vammaisia. Tekstejä kertyi kaikkiaan 58 sivua.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää

1. Käydäänkö kaikki palvelujohtajan poimimat tekstit läpi, valitaanko sieltä olennaisimmat kohdat läpikäytäviksi vai pyydetäänkö jokaisen hallintokunnan käymään omat tekstinsä läpi.

2. Toteuttaa kunnan kotisivujen toimivuuden testauksen kokeilemalla, miten hyvin kotisivuilta löytyvät seuraavat asiat:

 • ajanvaraus terveyskeskuslääkärille
 • ajanvaraus terveyskeskuksen hoitajalle
 • ajanvaraus hammaslääkärille
 • kuinka saan kotipalvelun apua
 • kuinka saan apuvälineitä käyttööni
 • ilmoittautuminen kansalaisopiston kurssille
 • kuinka pääsen kuntosalille
 • milloin kirjasto on avoinna
 • kuinka saan kunnalta vuokra-asunnon
 • linja-autovuorojen aikataulut
 • jätehuollon järjestäminen
 • rakennusluvan hakeminen
 • asiointipisteen palvelut
 • vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano ja yhteystiedot
 • vanhus- ja vammaisneuvoston päätökset
 • kunnan henkilöstön yhteystiedot

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti pyytää jokaisen hallintokunnan käymään omat kunnan nettisivujen tekstit läpi ja muokkaamaan ne selkokielisiksi.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että jokainen vanhus- ja vammaiseneuvoston jäsen testaa kunnan nettisivujen toimivuutta kokeilemalla, miten hyvin nettisivuilta löytyvät seuraavat asiat:

 • ajanvaraus terveyskeskuslääkärille
 • ajanvaraus terveyskeskuksen hoitajalle
 • ajanvaraus hammaslääkärille
 • kuinka saan kotipalvelun apua
 • kuinka saan apuvälineitä käyttööni
 • ilmoittautuminen kansalaisopiston kurssille
 • kuinka pääsen kuntosalille
 • milloin kirjasto on avoinna
 • kuinka saan kunnalta vuokra-asunnon
 • linja-autovuorojen aikataulut
 • jätehuollon järjestäminen
 • rakennusluvan hakeminen
 • asiointipisteen palvelut
 • vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano ja yhteystiedot
 • vanhus- ja vammaisneuvoston päätökset
 • kunnan henkilöstön yhteystiedot

Testauksen tulokset esitellään seuraavassa kokouksessa.

 

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvostojen jäsenet ovat testanneet kunnan nettisivujen toimivuutta edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto tekee yhteenvedon kunnan nettisivujen toimivuuden kokeilusta ja tekee tarvittavat muutosehdotukset kunnalle.

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto totesi, että

 • Kotisivuilta ei löytynyt tietoa, mistä saa apuvälineitä käyttöön.
 • Linja-autovuorojen aikatauluja on todella vaikea löytää, kun ne on sijoitettu otsikon Asuminen ja ympäristö/Joukkoliikenne alle.
 • Asiointipisteen tietoja oli todella vaikea löytää, kun ne on sijoitettu otsikon Hallinto ja yhteystiedot/Asioi ja osallistu alle. Olisi hyvä, että asiointipisteen tiedot olisivat suoraan etusivulla esim. Varaa pyörälautta -linkin tilalla.
 • Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano, yhteystiedot ja pöytäkirjat tulisivat olla helpommin löydettävissä esim. omana otsikkonaan yläpalkissa.

 

Tiedoksi

Hallintopalvelut, hyvinvointipalvelut, tekniset palvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.