Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 23.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Selonteko Puumalan kunnan Digituki-toiminnasta vuonna 2020

PuuDno-2021-17

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta teki syksyllä 2019 kuntalaisaloitteen pohjalta päätöksen digituki-henkilön palkkaamisesta toistaiseksi.

Digituki-toiminta alkoi 18.2.2020.

Digituki-henkilö on laatinut selonteon Puumalan kunnan Digituki-toiminnasta vuonna 2020. Selonteko on liitteenä.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä digituki-henkilön laatiman selonteon Puumalan kunnan Digituki-toiminnasta vuonna 2020 tietoonsa saatetuksi.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto kiittää Puumalan kuntaa digituki-toiminnan järjestämisestä.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi

Kunnanhallitus