Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 23.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun moniammatillinen yksikkö

PuuDno-2021-64

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan alueella on tarkoitus aloittaa Essoten ensihoidon ja pelastustoimen yhteinen hanke, jossa toimintaan perustetaan moniammatillinen yksikkö. Kyseessä on uudenlainen ensihoitajan ja pelastajan työparitoiminnan ja kotiin vietävien palveluiden toimintamalli, jonka avulla vastataan laajemmin ja kattavammin kotiympäristön turvallisuuteen liittyviin asioihin ja ihmisten terveydellisiin tarpeisiin sekä niiden arviointiin kotiolosuhteissa. Tavoitteena on tukea ihmisten kotona asumista mahdollisimman pitkään kehittämällä tähän yhteistoiminnallisia ja tarpeisiin vastaavia toimintamalleja.

Hankkeessa on tarkoituksena toimia asiakas- ja asukasosallisuuden edelläkävijänä ja hakea puumalalaisten ajatuksia ja osallisuutta sekä mahdollisuutta olla vaikuttamassa kyseisen toiminnan kehittämiseksi.

Toiminnallinen suunnittelu on käynnissä ja pilotti on tarkoitus aloittaa Puumalassa maaliskuussa 2021.

Liitteenä on yhteenveto hankkeesta.

Etelä-Savon tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman hankekoordiaattori Sami Sundell kertoo etäyhteydellä kokouksessa Tulevaisuuden sote-keskus ohjelmasta ja ensihoidon ja pelastustoimen hankkeesta.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto tutustuu hankkeeseen ja päättää jatkotoimenpiteistä.

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto kuunteli esitykset ja kommentoi siinä esiin tulleita asioita.

Vanhus- ja vammaisneuvoston mielestä ensihoidon ja pelastustoimen moniammatillinen yksikkö -hanke on hyvä.

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsi Sirkku Moision edustajakseen hankkeen ohjausryhmään.

Vanhus- ja vammaisneuvosto sopi, että jokainen tutustuu esityksen materiaaleihin sekä laittaa tarvittaessa Sami Sundellille kehittämisehdotuksia ja mielipiteitä. Kommentointia jatketaan myös hankkeen etenemisen aikana.