Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 23.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Lausunto Puumalan kirkonkylän keskusta - visio vuodesta 2030 -luonnoksesta

PuuDno-2020-251

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan keskustan ja sataman visio 2030 -luonnos on valmistunut. Visioon on koottu Aalto-yliopiston opiskelijoiden laatimia kehittämisehdotuksia ja -suunnitelmia. Vision laadinta on käynnistetty marrakuussa 2019 ja työtä on ohjannut erillinen ohjausryhmä, jossa on ollut kunnan lisäksi edustajat Puumalan Yrittäjistä ja nuorisovaltuustosta. Itse työ on tehty yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa.

Luonnos on lähetetty lausunnon antamista varten tekniseen lautakuntaan, hyvinvointilautakuntaan, nuorisovaltuustoon, vanhus- ja vammaisneuvostoon sekä Puumalan yrittäjille. Lisäksi kunnan nettisivuilla on avoin palautelomake kaikille kiinnostuneille. Kuuleminen on auki 31.3.2021 saakka.

Luonnoksessa on asetettu jatkotoimenpiteitä, suunnitelua ja käyttöä ohjaavat tavoitteet:

 • TYYLI: Puumalan keskusta on siisteydessään ja tyylikkyydessään mittari muille paikkakunnille: toimivia palveluja tukevat tarkkaan mietityt yksityiskohdat.
 • LIIKE: Ihmisille on nautinto liikkua keskustassa kävellen ja pyörällä, mitä tukee toimivat ja selkeät pysäköintiratkaisut autoille ja veneille.
 • 365: Keskusta on eläväinen, tarjoaa mahdollisuuksia aktiivisuuteen sekä yritystoimintaan ja muuntautuu vuodenaikojen mukaan. Vaikka kesä on jatkossakin Puumalan ydinsesonki, niin tekemistä ja kokemuksia on tarjolla yhä enemmän ympäri vuoden.

 

Luonnoksessa on yksilöidyt toimenpiteet kahdeksalle alueelle:

 1. Veeran ranta ja norppapuisto
 2. Hissitorni ja satamatori
 3. Punainen kuuri - Nesteen ranta
 4. Luotsiasema/matonpesupaikka/Elsa ja Sylvi -laitureiden alue
 5. Keskustien eteläpää (Satamatieltä Kuittiseen)
 6. Ylätorin ja kunnantalon alue
 7. K-kaupan ja linja-autoaseman alue
 8. Keskustien liittymä

 

Luonnos Puumalan kirkonkylän keskusta - visio vuodesta 2030 on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää antaa lausuntonsa Puumalan kirkonkylän keskusta - visio vuodesta 2030 -luonnoksesta.

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto antaa seuraavan lausuntonsa Puumalan kirkonkylän keskusta - visio vuodesta 2030 -luonnoksesta:

Jatkosuunnittelussa ja toimenpiteissä on otettava huomioon esteettömyys. Kävelyväylille tulee saada riittävästi ja riittävän tiheästi lepopaikkoja (penkkejä). Autojen pysäköintipaikoilla  tulee olla riittävästi inva-paikkoja ja polkupyörille tulee myös olla pysäköintipaikkoja. Koko alueelle tulee saada selkeä viitoitus.

Yksilöidyt toimenpiteet:

Alue 1 Veeran ranta ja norppapuisto:

Suunnitelma on hyvä.

Alue 2 Hissitorni ja satamatori:

Salen parkkipaikkaa ei tule pienentää. Nykyinen parkkipaikka on myös turvallinen, kun autot tulevat sinne eri liittymästä kuin lähtevät. Torialuetta tulee kehittää rantaviivan suuntaisesti kohti hissitornia. Kiipeilyseinästä ollaan samaa mieltä nuorisovaltuuston kanssa.

Alue 3 Punainen kuuri - Nesteen ranta:

Jos Nesteen ja Keskustien välinen katuosuus muutetaan yksisuuntaiseksi, tankkaaminen Nesteen asemalla vaikeutuu. Kun autoja joudutaan kääntämään Nesteen kohdalla, voi syntyä vakavia vaaratilanteita. Uusi jalankulku Satamatieltä Keskustiellle Keskustie 10:n kohdalle on erinomainen idea. Se antaa alueelle kauniin puistomaisen ilmeen. Puistoalueelle olisi hyvä sijoittaa penkkejä ja mahdollisesti myös pöytiä. Poijun alueen ympäristö kaipaa kehittämistä, vähintään siistimistä. Käynnit punaiseen kuuriin on tehtävä turvallisiksi.

Alue 4 Luotsiasema/matonpesupaikka/Elsa ja Suvi -laitureiden alue:

Matonpesupaikka kaipaa siistimistä ja viihtyisyyden lisäämistä. Myös matonpesijöille tulee olla riittävästi pysäköintipaikkoja.

Alue 5 Keskustien eteläpää (Satamatieltä Kuittiseen):

Uusi jalankulku Keskustieltä Satamatielle Keskustie 10:n kohdalle on erinomainen idea. Kylpylän rakentaminen Keskustie 10:n tontille ei ole kannatettava idea, koska paikka on aika ahdas eikä kylpylälle hyvä paikka. Kylpylätoimintaa voisi kehittää jo olemassa olevaan hotelli Kuittiseen.

Alue 6 Ylätorin ja kunnantalon alue:

Bunkkerille tulee saada pysäköintipaikkoja ja opasteet tulee toteuttaa riittävän isoin kirjaimin.

Alue 7 K-kaupan ja linja-autoaseman alue:

Suunnitelma on hyvä.

Alue 8 Keskustien liittymä:

Suunnitelma on hyvä.

Yleisesti kirkonkylän alue:

Suunnitelma on hyvä.

Muut alueet:

Näköalatornin toteuttaminen Huutovuorelle Norppapolun yhteyteen ei ole välttämätön. Norppapolulta on hyvin monesta kohtaa hyvät näkymät.

 

Tiedoksi

Puumalan kirkonkylän keskusta - visio vuodesta 2030 ohjausryhmä