Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 23.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Kansainvälisen vammaistenpäivän toteuma:

  • Emmajulian konsertti suoratoistolla 3.12.2020 klo 13 Sinituvalla ja Palvelukeskuksessa. Lisäksi oli mahdollisuus seurata konserttia myös kotoa käsin.
  • Vammaisten päivä/viikko huomioitiin yhtenäiskoulussa koko viikon ajan päivänavauksissa.

 

2. ESSOTEn vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirja 24.11.2020: keskitetty palveluohjaus, perhehoidon tilanne, liikenneluotsitoiminta ja etäteematilaisuudet, jokaiseen kuntaan hankittu postilaatikko vanhus- ja vammaisneuvoston palautteita varten, vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeen ohjausryhmään valittu Sirkku Moisio.

3. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n uutiskirje 15.12.2020: Korona haastaa järjestöt etsimään keinoja iäkkäiden yksinäisyyden tunteen vähentämiseen, Etsivän vanhustyön verkostokeskus, Teknologiabuusti jatkuu Ikäteknologiakeskuksessa, Elämänote-ohjelma kokoajana ja jakelijana, Sukupolvien välistä oppimista ja työelämäosallisuutta - Vanhustyön Trainee, Päivä vapaaehtoisena -opas.

4. Valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon viesti 15.12.2020: Avoimen hallinnon strategia julkaistiin 9.12.2020, OECD selvittää kansalaispaneelin avulla kansalaisten näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia sananvapauden turvaamiseksi Suomessa.

5. Valviran ohjauskirje 17.12.2020 Vanhuspalvelulain muutokset edellyttävät välittömiä toimia.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä em. asiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.