Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 20.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan erikseen sovittavana ajankohtana ja se on nähtävänä sen jälkeen kunnan asiointipisteessä sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eeva-Liisa Luukkonen ja Pirkko Ihanamäki.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sonja Hämäläinen ja Pirkko Ihanamäki.